Välkommen till Ale Gård 

 

 

 

Vi som driver och äger Ale Gård heter Annica och Kaj.

 

Det finns 28 ha mark som tillhör gården fördelat på skog, bete och vall. Stallet byggdes år 2004 och ridhus och paddock år 2006. Gården är godkänd för säker hästverksamhet.

 

Vi tar eget hösilage varje år som vi säljer överskottet av. Vi tar emot inackorderingar. Man kan boka ridhuset för olika aktiviteter. Vi föder även upp Jack Russell terrier i liten skala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright www.alegard.se Design www.rytterling.se

  

ss