Välkommen till Ale Gård 

 

 

 

Vi som driver och äger Ale Gård heter Annica och Kaj och vi tar emot inackorderingar.

 

Det finns 28 ha mark som tillhör gården fördelat på skog, bete och vall.

Stallet byggdes år 2004 och ridhus och paddocken år 2006.

Gården är godkänd för säker hästverksamhet.

Vi tar in eget hösilage varje år som vi analyserar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright www.alegard.se 

  

ss